ความรู้สึกที่มีค่า คือความรู้สึกที่สัมผัสได้ด้วยใจ

05 มกราคม, 2552

รายชื่อเว็บบล็อก เทคโนฯ 51

Webblog Techno 10
สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2551

1.51070927
นางสาวภัทราภรณ์ โรจนโรวรรณ
http://gotoknow.org/portal/mmeawtechno

2.51071214
นายเกรียงศักดิ์ กาละภักดี
http://learners.in.th/portal/kai_sedsad

3.51071238
นางสาวคนึง พันธุ์โท
http://learners.in.th/portal/nueng_pt

4.51071245
นายชัชากร คัชมาตย์
http://learners.in.th/blog/aems23

5.51071269
นางสาวธิดาพรรณ วณิตย์ธนาคม
http://learners.in.th/blog/tidapan

6.51071276
นางสาวพิมลพรรณ หิรัณยเอกภาพ
http://learners.in.th/blog/anny24

7.51071283
นางสาวภัทธิราพร ชะม้าย
http://champalaos.blogspot.com/

8.51071290
นางมาลี เพชรพิพัฒน์
http://gotoknow.org/blog/malee2505

9.51071306
นางสาววรัญญา รัตนวราหะ
http://learners.in.th/blog/ohmy


10.51071313
นางสาววรารัตน์ ทัศนมานะ
http://learners.in.th/portal/title-zakky

11.51071320
นางวัชรินทร์ นาสา
http://mamsnasa.blogspot.com/

12.51071344
นายสมนึก แสงอบ
http://gotoknow.org/blog/somnukss

13.51071351
นายสมบูรณ์ สนมฉ่ำ
http://gotoknow.org/blog/sanomchumsom

14.51071368
นางสาวสุทิศา เมฆพัฒน์
http://learners.in.th/portal/suthisamekphat

15.51071375
นางสาวสุพร ปัญญาปา
http://learners.in.th/portal/planter

16.51071382
นายอภินันท์ สอนสะอาด
http://learners.in.th/blog/sonsaath

17.51076288
นางสาวมลฤดี วงค์พิมพ์
http://gotoknow.org/profile/monrudeetechno10

18.51076554
นางสาวกชพร แก้วกิ่งจันทร์
http://healty-janjao.blogspot.com/

19.51076561
นางสาวกรรณิการ์ อุดถา
http://anntaro.blogspot.com/

20.51076578
นางขนิษฐา อุมาลี
http://learners.in.th/file/larnoi

21.51076585
นางสาวจิตรินทร์ แก้วเหลี่ยม
http://jitarint.blogspot.com/

22.51076592
นายชาญณรงค์ บุญเรือง
http://gotoknow.org/journals/Krooaek

23.51076608
นายไชยยันต์ ช้างทอง
http://jjchaiyun.blogspot.com/

24.51076622
นางสาวธนกมล บัวแย้ม
http://enjoy-techno.blogspot.com/

25.51076639
นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร
http://gotoknow.org/blog/praphapha

26.51076653
นายพิทยา อุมาลี
http://learners.in.th/profile/yamalee

27.51076677
นางสาวระพีพัฒน์ เพชรพิจิตร
http://phetphichit.blogspot.com/

28.51076684
นางสาวรัตนา พูลยอด
http://gotoknow.org/portal/yadamon

29.51076691
นายวันชัย บุญตาปวน
http://wanchai-pattanafc.blogspot.com/

30.51076707
นายศราวุฒิ ถ้วนถี่
http://gotoknow.org/profile/sarawuttechno10

31.51076721
นางสาวศศิวิมล มาอินทร์
http://sasivimonhotmail.blogspot.com/

32.51076738
นางศิริลักษณ์ เสน่หา
http://sirilux2551.blogspot.com/

33.51076745
นายสุพจน์ แก้วอ่อน
http://khanhomgho.blogspot.com/

34.51076752
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยกุล
http://littledog-littledog.blogspot.com/

35.51076769
นางสาวอัจฉรียา นวลกลาง
http://gotoknow.org/portal/autchareeya

36.51076783
นางอุทัยวรรณ สิงห์นนท์
http://learner.in.th/profile/umeechok

3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2552 22:19

  ชอบๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2552 22:20

  ชอบเจ้าของบล็อกจัง น่าร๊ากกกกกกกกก จังคร๊าบ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน 2554 01:32

  ขอบคุณค่ะ (เจ้าของบล็อก)

  ตอบลบ